Te ha’apāpū nei te pū DGEE i te mau tau ha’api’ira’a i roto i te mau fare ha’api’ira’a tuarua no Pōrīnetia farāni mai te matahiti 1998.
No te mau fare ha’api’ira’a tuatahi, a ani atu i te fare ha’api’ira’a iho aore ra i te tuha’a ti’a’aura’a fare ha’api’ira’a o te fare ha’api’ira’a.
E hōro’ahia te parau ha’apāpūra’a ha’api’ira’a i te feiā noa i fa’aru’e i te ha’api’ira’a.

No te anira’a i te hō’ē parau ha’apāpūra’a ha’api’ira’a

No te anira’a i te hō’ē parau ha’apāpūra’a ha’api’ira’a :

Mai ni’a mai i te tahuauira :

  • A tāpa’o ia ‘oe e a fa’a’ī i teie parau ri’i fa’a’ī e vai ra i ’ō nei
  • E tuatāpapahia tā ‘oe nei anira’a mā te ha’avitiviti
  • Ia oti i te ravehia, e ha’aponohia atu te hō’ē parau no te fa’aara ia ‘oe e ua fa’ari’ihia tā ‘oe pu’eparau e te parau pitopito o tā ‘oe e pata atu i ni’a no te ‘ume atu i tā ‘oe parau ha’apāpūra’a ha’api’ira’a