E fakaarahaga teie i te haga mākui ē i te heiā e rohi nei i roto i te haga fare hakapikihaga, i muri ake i te poroki hakahagihagihaga i te kōpanipanihaga i roto i te haga pukemotu (vahobatu ia Tahiti ē Moorea).

1-Hakahagihagihaga i te kōpanipanihaga : Nō vai ?

  • Nō te haga pīahi o te haga fare hakapikihaga tamahou, tuatahi, tuarua nō te haga Pukemotu Tuhaga pae, Tuamotu, Magareva, Enāta ē Raromatagi, e noho nei i ruga i tō rātou motu teiehakahagihagihaga.
  • E kore te haga pīahi o te tuarua i hoki atu i roto i tō rātou motu e viru e hoki mai i te pūhapahaga o tā rātou fare hakapikihaga i teie haga hana. Nō te mea, tē vai kōpani noa ra te tere ē te utahaga tagata nā roto i te haga motu, ia fanako noa īa teie haga pīahi i te hakapikihaga tāmau.
  • E tupu teie hakapikihaga ia au i te hinagaro o te haga mākui nā mua roa.


2-Hakahagihagihaga i te kōpanipanihaga : A hea ?

  • I te hana rari 20 nō eperēra, e hoki te heiā katoga e rohi nei i roto i te haga fare hakapikihaga tamahou, tuatahi ē tuarua nō te fakaineine i te fārikihaga i te haga pīahi.
  • Ia au i tā te oire fakaotihaga, ē te ineinehaga o te haga fare hakapikihaga tamahou, tuatahi ē tuarua, e viru ia rātou ia fāriki i te haga pīahi (mai te hana ite, hana geti, hana ope, akore rā te hana mihe). I te hana rari 27 nō eperēra, ia fārikihia te haga pīahi i roto i te haga fare hakapikihaga katoga.
  • I muri i te fakaotihaga a te oire, e fakakite vave te haga fare hakapikihaga tātakirari, tamahou, tuatahi (i raro ake i te fakanahohaga a te Tānohi) ē tuarua, i te haga mākui, te hana ē te fakanahohaga o te fārikihaga i te haga pīahi.

 
3-Hakahagihagihaga i te kōpanipanihaga : Nā hea ?

  • Ka ope (4) hepetoma i teienei, kaore e tagata kē i tere atu i roto i te haga pukemotu Enāta, Tuamotu, Magareva, Tuhaga pae ē Raromatagi. Kaore īa rātou i rokohia i teie maki COVID19.
  • Ia rave-noa-hia te haga ravēga pāruru. Nō reira, e fakaineine maitaki te haga fare hakapikihaga tamahou, tuatahi ē tuarua i te fārikihaga o te haga pīahi ma te fakatura i te haga ravēga pāruru. I reira īa e vai-tāmau-noa ai te haga peu ihomā.

 
4-Hakahagihagihaga i te kōpanipanihaga ē te hakapikihaga tāmau

  • Kaore te haga pīahi o te tuarua i tere atu i roto i tō rātou haga motu, e viru e hoki mai i roto i tā rātou fare hakapikihaga. Nō reira, ia fārikihia rātou i roto i te fare hakapikihaga tamahou, tuatahi akore rā tuarua e vai nei i roto i tō rātou motu.
  • E fānako īa teie haga pīahi i te ravēga natirara nō te kapo mai i te haga hakapikihaga a tā rātou iho fare hakapikihaga. E penei ake, e fānako katoga rātou i te tauturu a te korometua.

Nā te haga fare hakapikihaga tamahou, tuatahi ē tuarua e fakaineine i teie haga fakanahohaga, ē nā rātou katoga te reira e horoga atu i te haga pīahi.
Fiche en paumotu : Voir ici 66 vues

Voir le fichier